Hulladékkezelési tájékoztató

GYÁRTÓI TÁJÉKOZTATÓ
A 197/2014 (VIII.1.) SZÁMÚ KORM.RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT HULLADÉK VISSZAVÉTELI, ÁTVÉTELI, GYŰJTÉSI, HASZNOSÍTÁSI ÉS ÁRALMATLANÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

A 2014. augusztus 1-én kihirdetett 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet a gyártói felelősség elve alapján a gyártók kötelezettségeként határozza meg a világítástechnikai elektromos és elektronikai hulladékok kezelését. A hulladékok kezelése magába foglalja annak visszavételét, a begyűjtését, a hasznosítását és az ártalmatlanítását. Magyarországi „Világítótest” gyártóként/ importőrként a hulladékkezelési kötelezettségünket a Korm. rendelet 9.§ (1) b) és (2) b) pontjai alapján a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, közvetítő szervezetre, az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-re ruháztuk át. Az energiatakarékos lámpák és fénycsövek veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat tartalmaznak. A higany veszélyessége abból ered, hogy környezeti hőmérsékleten párolog és a higany belélegzése káros az egészségre. A különböző fényporok pedig a környezetbe kijutva környezetkárosító hatással bírhatnak. Ezért vigyázzunk, a különböző fénycsöveket és lámpákat ne törjük össze, kérjük Önöket is, hogy azokat a kijelölt gyűjtőkbe helyezzék! A keletkező fénycső és lámpa hulladékot az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. elkülönítetten gyűjti egy visszavételi és begyűjtési rendszer keretében. A használt és a hulladékká vált világítástechnikai elektromos és elektronikai berendezés térítésmentesen átadható. Az arra alkalmas hulladékféleségeket (fém, műanyag, üveg stb.) hasznosítjuk, a veszélyes és nem hasznosítható hulladékot (a gázkisüléses elven működő lámpák esetében a higanyt) környezetkímélő módon ártalmatlanítjuk. Gyártóként/importőrként a Korm. rendelet 12.§ (1)- (5) bekezdése szerinti kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseljük és erre garanciát vállalunk.